You are here

Latvia

Country fiche

Latvia

BUILD UP Skills FORCE: Energy training for builders in Latvia

Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā.

Facilitation of regional mobility of persons employed by entrepreneurs.

Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana (Mobilitātes programma)

Practical training in the employer’s facilities

Nodarbinātā apmācība pie darba devēja

Studies of the sectors and creation of Sectoral Expert Councils.

Nozaru izpēte un nozaru ekspertu padomju izveide.

Vouchers for acquiring vocational education, upskilling and informal education programmes for unemployed

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi