You are here

Denmark

Country fiche

Denmark

Centres for adult education and continuing training (VEU-centres)

Voksen- og EfterUddannelsesCentrene

Continuing training and education committees

Efteruddannelsesudvalg

Favourable educations

Fordelsuddannelser

Job Rotation Scheme

Jobrotationsordningen

The education scheme

Uddannelsesordningen (som del af akutpakken)