Announcement

Welcome to Cedefop’s web portal. We would love to hear from you, so tell us about your experience as a user.

 • Vad är det som gör att kompetensbehoven förändras? Med vilken kompetenspolitik kan man komma till rätta med kompetensglapp?

  Möjlighet att bättre förstå konsekvenserna av omfattande förändringar på utbildningsområdet och i arbetslivet.

  View more
 • Hur stärker vi individen? Hur kan vi förverkliga livslångt lärande?

  Anpassning till föränderliga behov och trender genom att främja ett strukturerat livslångt och livsomfattande lärande samt relevanta institutionella strukturer som har rätt innehåll och styrs på ett inkluderande sätt.

  View more
 • Hur tillgodoser systemen nya behov? Hur förbereder systemen sig för framtiden?

  Människor får möjligheter och stöd för att utvecklas och förverkliga sin potential, förvärva den kompetens de behöver för att hantera övergångar på arbetsmarknaden och i livet samt bidra till ekonomisk tillväxt och välfärd i samhället.

  View more

Headlines

Transversal themes

Currently, there are no open vacancies.

Twitter feed