Du är här

Contact

Är du nöjd med informationen i verktygslådan? Låt oss veta.

Vad kan du göra?

  • Som yrkesvägledare kan du spela en aktiv roll för att förbättra arbetsmarknadsinformation för yrkesvägledningsändamål. Lämna förslag och synpunkter till dem som tar fram arbetsmarknadsinformation (verktyg). Delta om möjligt i användarpaneler.
  • Din organisation kan spela en roll på sektorsnivå genom att uppmärksamma brister när det gäller användning och integrering av arbetsmarknadsinformation i yrkesprofiler, kvalitetsnormer och utbildningsmöjligheter för yrkesvägledare.
You must have Javascript enabled to use this form.