Du är här

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Skydd för personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in av det europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

Som allmän princip behandlar Cedefop bara de personuppgifter som krävs för att utföra centrumets uppgifter i allmänhetens intresse på grundval av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, eller i det legitima utövandet av de offentliga befogenheter som tilldelats Cedefop eller en tredjepart som uppgifterna lämnas ut till.

All behandling av personuppgifter rapporteras till Cedefops uppgiftsskyddsombud och i tillämpliga fall till den europeiska datatillsynsmannen.

De registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter och korrigera dem, efter en skriftlig begäran om detta till centrumet.

De registrerade kan när som helst vända sig till Cedefops uppgiftsskyddsombud eller till den europeiska datatillsynsmannen.

Kontakt

Cedefops uppgiftsskyddsombud

Mr. Robert STOWELL

Kontor:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GREKLAND

Postadress:

CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Tfn:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europeiska datatillsynsmannen
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

Postadress:

EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Bryssel
BELGIEN

Tfn +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/