Du är här

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Rekrytering

Cedefops rekryteringspolitik är inriktad på att välja ut välkvalificerad personal med en hög grad av professionalism. För att nå detta mål har urvalsförfarandena effektiviserats så att maximal öppenhet och lika behandling av alla sökande kan garanteras.

Eftersom Cedefop är ett EU-organ följer våra anställningsvillkor tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Cedefop erbjuder konkurrenskraftiga löner, som är befriade från nationell beskattning, samt attraktiva förmåner som motsvarar de som erbjuds övriga tjänstemän i Europeiska unionen. Cedefop erbjuder också en internationell arbetsmiljö och möjligheter till fortbildning och utveckling.