Som ett av Europeiska unionens organ är Cedefop en juridisk person som kan ingå avtalsförbindelser med personer, företag och andra rättsliga enheter. Centrumet omfattas därför av bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget, Cedefops budgetförordning och de relevanta EU-direktiven om upphandling för tilldelning av offentliga kontrakt och bidragsavtal, och uppfyller de grundläggande principerna om öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering, bredaste möjliga konkurrens, proportionalitet och sund ekonomisk förvaltning.

Om du är intresserad av att ta emot e-postmeddelanden när nya upphandlingar offentliggörs ber vi dig registrera dig och prenumerera på e-postmeddelanden om nya upphandlingar.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 49 - 72 out of 420
Title Reference Status Closing date
‘2nd European skills and jobs survey: Data collection on impact of digitalisation and technological change on skill mismatch of EU workers’ AO/DSL/KPOUL-MSERA/ESJS/001/19
Completed
18/09/2019
Support and incentives to learning and careers –Lot 1 & Lot 2 AO/DLE/PMDFON-PLI/Support & Incentives/002/19
Completed
16/09/2019
Ex-ante Publicity Notice for 'Professional assistance with staff selection procedures implementation' NP/DRS/LHAR/SelectionProceduresImplementation/007/19
Cancelled
06/09/2019
Provision of Legal Services to Cedefop CPN/DIR/AG/LegalServices/001/19
Completed
05/07/2019
Remote ICT Services: Content Server/Share Point and Power Builder (Lot 1 & Lot 2) AO/DRS/ITK-TME/CS-SP-PB/008/18
Completed
04/02/2019
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises (Re-launch) AO/DRS/ASAIN/CleaningServices/010/18
Completed
29/01/2019
ICT Network Support Services II (Re-launch) AO/DRS/SAN/ICTNetSS-II/009/18
Completed
28/01/2019
Long-term cross-country mobility in apprenticeships AO/DLE/RCDCR_LRUST/Mobility_in_Apprenticeships/007/18
Completed
27/09/2018
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises AO/DRS/ASAIN/CleaningServices/005/18
Cancelled
19/09/2018
ICT Helpdesk Services AO/DRS/SAN-SAK/Helpdesk/006/18
Completed
10/09/2018
ICT Network Support Services AO/DRS/SAN/ICTNetSS/003/18
Completed
29/08/2018
Provision of services related to skills data and intelligence AO/DSL/AZU/Skillsdata&Intelligence/004/18
Completed
20/08/2018
Provision of Travel Agency Services AO/DRS/JK/TravelAgencyServices/002/18
Completed
18/06/2018
Opinion Survey on AL and CVET in Europe AO/DLE/DSCHEUR/OpinionSurveyonAL&CVET/001/18
Completed
18/04/2018
Ex-ante publicity notice for the provision of audiovisual production services NP/DCM/RVOUD-EBAR/Audiovisual_production_services/005/18
Completed
07/03/2018
Ex-ante Publicity Notice for 'Provision of Consumables and Maintenance Kits for XEROX 6180 Printers' NP/DRS/SAN/Xerox_6180_Consumables/004/18
Completed
23/02/2018
Professional assistance with the pre-selection of a new Director for Cedefop NP/DRS/Pre-SelectionDirector/003/18
Completed
07/02/2018
Ex-ante publicity notice NP/DCM/MWI-COROM/Media_monitoring/012/17
Completed
01/11/2017
Translation services AO/DCM/MTA/Translation services/009/17
Completed
02/10/2017
Key competences in vocational education and training AO/DSI/DKULSS/Key competences in VET/011/17
Completed
28/09/2017
Provision of Heating Oil for the Cedefop building AO/DRS/KZIOG/HeatingOil/004/17
Completed
27/09/2017
Skills formation and skills matching in online platform work: Practices and policies for promoting crowd workers’ continuing learning AO/DSL/KPOUL/platform-skills/012/17
Completed
27/09/2017
Comparing Vocational Education and Training Qualifications: towards a European Comparative Methodology AO/DSI/JB/Comparing_VET_Qualifications/010/17
Completed
15/09/2017
VET for labour market integration and social inclusion AO/DLE/IPS/VETforLM&SI/008/17
Completed
14/09/2017
EXTENSION DATE AND TIME 29/09/2017
Displaying results 49 - 72 out of 420