About Podporne politike na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja – financiranje, smernice, potrjevanje

Podporne politike ter sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja zajemajo tri prečne teme, tj. vseživljenjsko usmerjanje, potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja ter financiranje poklicnega izobraževanja in usposabljanja/učenja odraslih. Zagotavljamo tudi informacije o drugih spodbudah, ki neposredno podpirajo posameznike pri učenju in poklicni poti ter podjetja pri zagotavljanju priložnosti za učenje.

V agendi politike EU 2020+ je poudarjeno, da so potrebne nemotene poti za učenje, zaposlovanje in razvoj poklicne poti posameznikov; tako se bo vsem posameznikom zagotovila okrepljena vloga ter se jim bo omogočilo, da izboljšajo svoje kompetence, da bodo našli več priložnosti za udeležbo v zaposlitvi, učenju in družbi ter vplivali na lasten poklicni razvoj in svet okrog sebe. V agendi politike je poudarjeno tudi, da je treba podpirati družbe, zlasti mala in srednje velika podjetja, pri razvoju znanj in spretnosti uslužbencev, da bi ostale konkurenčne, inovativne ter zmožne upravljati in oblikovati spremembe.

Dejavnosti, ki se v Cedefopu izvajajo v okviru treh dolgoročnih tem in znotraj posameznih tem, so namenjene ustvarjanju in utrjevanju novega znanja ter pomoči oblikovalcem politik in drugim deležnikom pri razvoju skladnih, usklajenih in povezanih podpornih politik ter sistemov.