You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Zaposlovanje

S politiko zaposlovanja centra Cedefop se izbere dobro usposobljeno in zelo strokovno osebje. Zato so izbirni postopki poenostavljeni, da bi bili za vse kandidate čim bolj pregledni in da bi se vsi kandidati obravnavali enako.

Center Cedefop mora kot agencija Evropske unije pri pogojih za zaposlitev spoštovati kadrovske predpise za uradnike Unije in pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Unije. Izplačuje konkurenčne plače, oproščene nacionalnih davkov, in zagotavlja privlačne dodatne ugodnosti v skladu z ugodnostmi javnih uslužbencev Evropske unije. Ponuja tudi mednarodno delovno okolje ter priložnosti za usposabljanje in razvoj.