You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Varstva osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki jih zbere Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), se obdelujejo v skladu z določbami Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

Splošno načelo centra Cedefop je, da osebne podatke obdeluje le, če je obdelava potrebna za opravljanje nalog, ki se izvajajo v javnem interesu na podlagi pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja ali pri zakonitem izvajanju javne oblasti, dodeljene centru Cedefop ali tretji stranki, ki so ji posredovani podatki.

O vseh postopkih obdelave osebnih podatkov je treba pravilno in pravočasno obvestiti uradno osebo za varstvo podatkov centra Cedefop in, odvisno od primera, evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko do podatkov dostopajo in jih popravijo, če so centru Cedefop za to posredovali pisno zahtevo.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko kadar koli posvetujejo z uradno osebo za varstvo podatkov centra Cedefop ali se obrnejo na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Stik

Uradna oseba za varstvo podatkov centra Cedefop ~
Mr. Robert STOWELL

Urad:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GRČIJA

Poštni naslov:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
faks:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Poštni naslov:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIJA

Tel.: +32 22831900, faks: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/