You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Srednjeročne prednostne naloge

Namen centra Cedefop je podpirati oblikovanje evropskih politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prispevati k njihovemu izvajanju.

Njegov strateški cilj je „krepiti evropsko sodelovanje ter pomagati Evropski komisiji, državam članicam in socialnim partnerjem pri oblikovanju in izvajanju privlačnih politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbujajo odličnost in socialno vključevanje“.

Strateški cilj podpirajo tri srednjeročne prednostne naloge za obdobje 2012–2014 (razširjene, da zajemajo tudi leti 2015 in 2016):

  • podpora modernizaciji sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
  • kariere in poklicni prehodi: spodbujanje stalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izobraževanja odraslih in usposabljanja na delovnem mestu;
  • analiziranje potreb po znanju in spretnostih za oblikovanje zagotavljanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Srednjeročne prednostne naloge so osnova za dejavnosti letnih delovnih programov centra in zagotavljajo kontinuiteto dela, zaradi česar se lahko na spreminjajoče se potrebe odziva s potrebno prožnostjo.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25 April 2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for one more year until 2015

EN113.05 KB

Cedefop Governing Board Decision of 25 February 2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN122.13 KB