European year of skills - Cedefop quiz

Take a break from work and try our quiz instead of a snack.

Take the quiz ›››

Headlines

 • Čo je hybnou silou zmien v oblasti potrieb zručností? Aké politiky v oblasti zručností môžu riešiť problém nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami?

  Umožňuje lepšie pochopiť dôsledky rozsiahlych zmien vo svete vzdelávania a práce.

  View more
 • Ako môžeme pomôcť jednotlivcom? Ako možno premeniť celoživotné vzdelávanie na realitu?

  Reaguje na meniace sa potreby a trendy prostredníctvom podpory štruktúrovaného celoživotného a prierezového vzdelávania a príslušných inštitucionálnych štruktúr, ktoré majú správny obsah a sú inkluzívne riadené.

  View more
 • Ako systémy reagujú na nové potreby? Ako sa systémy pripravujú na budúcnosť?

  Umožňuje ľuďom, aby rozvíjali a napĺňali svoj potenciál, osvojili si zručnosti, ktoré potrebujú na zvládanie zmien na trhu práce a v živote a prispievali k hospodárskemu rastu a blahobytu spoločnosti, pričom im zároveň poskytuje príslušnú podporu.

  View more

Currently, there are no open vacancies.

Twitter feed