About Vedomostné centrum OVP

Vedomostné centrum OVP spája odborné znalosti z rôznych oblastí OVP a politík súvisiacich s OVP na podporu tvorby politík s cieľom dosiahnuť, aby sa celoživotné vzdelávanie stalo realitou pre všetkých. Zahŕňa informácie a dôkazy z práce strediska Cedefop v oblasti profesijného rozvoja učiteľov a školiteľov, učňovskej prípravy, boja proti predčasnému ukončeniu OVP a posilnenia postavenia NEET, ďalšieho OVP a spôsobov zvyšovania úrovne zručností pre dospelých, usmernení, osvedčovania a financovania a ďalších stimulov.