You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Právne upozornenie/odmietnutie zodpovednosti

Autorské právo

© Cedefop

Reprodukcia je povolená za predpokladu uvedenia zdroja, ak nie je stanovené inak. Ak je potrebné získať predchádzajúci súhlas na účely reprodukcie alebo použitia textovej a multimediálnej informácie (zvuk, snímky, softvér a pod.), takýmto povolením sa ruší uvedené všeobecné povolenie a musia v ňom byť jasne uvedené všetky obmedzenia týkajúce sa použitia.

Odmietnutie zodpovednosti

Stredisko Cedefop udržiava túto webovú lokalitu v záujme zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám o jeho činnostiach. Naším cieľom je poskytovať včasné a presné informácie. Ak nás upozorníte na chyby, pokúsime sa ich odstrániť. Stredisko Cedefop však nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na tejto stránke.

Tieto informácie:

  • sú všeobecnej povahy a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu okolnosť konkrétnej osoby alebo subjekt,
  • nemusia byť úplne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne,
  • niekedy môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, nad ktorými stredisko Cedefop nemá žiadnu kontrolu a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť,
  • neznamenajú odborné a právne poradenstvo.

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, aby dokument dostupný online presne zodpovedal oficiálne prijatému textu.

Snažíme sa minimalizovať zlyhania spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na našej stránke však môžu byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo vo formátoch, ktoré nie sú bez chyby a nevieme zaručiť, že naše služby nebudú prerušené alebo inak ovplyvnené takýmito problémami. Stredisko Cedefop odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade takýchto problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tejto lokality, prípadne externých stránok, na ktoré sú uvedené odkazy.

Zámerom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedzenie zodpovednosti strediska Cedefop v prípade porušenia podmienok stanovených v platných vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vylúčenie jeho zodpovednosti v otázkach, v ktorých ju podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť.

Preštudujte si tiež našu politiku ochrany osobných údajov.