You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Nábor

Politika strediska Cedefop pre prijímanie zamestnancov je zameraná na výber kvalifikovaných pracovníkov s vysokou mierou profesionality. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa výberové konania zefektívnili, aby bolo možné zaručiť maximálnu transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami.

Keďže stredisko Cedefop je agentúrou Európskej únie, podmienky zamestnávania sú v súlade so služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Stredisko Cedefop ponúka konkurencieschopné mzdy oslobodené od vnútroštátnych daní a ďalšie atraktívne výhody v súlade s tými, ktoré majú zamestnanci verejnej správy Európskej únie. Okrem toho stredisko Cedefop ponúka medzinárodné pracovné prostredie a príležitosti na vzdelávanie a rozvoj.