You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Recrutare

Obiectivul politicii de recrutare practicate de Cedefop este acela de a selecta personal cu înaltă calificare, cu un nivel ridicat de profesionalism. În vederea atingerii acestui obiectiv are loc un proces de eficientizare a procedurilor de selecție, menit să garanteze transparență maximă și tratament egal pentru toți candidații.

Fiind o agenție a Uniunii Europene, condițiile de încadrare în muncă oferite de Cedefop respectă Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene. Cedefop oferă salarii competitive, scutite de impozitarea națională, precum și beneficii suplimentare atractive, echivalente celor ale funcționarilor Uniunii Europene. În plus, Centrul oferă un mediu de lucru internațional, precum și oportunități de formare și dezvoltare.