Cedefop este una dintre agențiile descentralizate ale Uniunii Europene. Înființată(1) în 1975, cu sediul în Grecia din anul 1995, Cedefop sprijină dezvoltarea politicilor europene în domeniul educației și formării profesionale (EFP) și contribuie la punerea în aplicare a acestora. Agenția ajută Comisia Europeană, statele membre ale UE și partenerii sociali să elaboreze politici europene relevante în domeniul educației și formării profesionale.

Cedefop: contribuim la conceperea politicilor potrivite pentru crearea competențelor potrivite

De ce este important acest lucru?

Strategia Europei pentru 2020(2) este un parcurs menit să ducă la o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin cunoaștere și inovare, cu un obiectiv de 75 % în privința ratei de ocupare a forței de muncă. Succesul acestei strategii depinde de competențele forței de muncă europene. Întreprinderile au nevoie de oameni care să dețină competențele necesare pentru a fi competitivi și pentru a furniza produse și servicii de înaltă calitate.

Oamenii au nevoie de calificările potrivite pentru a-și găsi un loc de muncă. Persoanele cu un nivel scăzut de calificare sau fără nicio calificare sunt expuse unui risc de trei ori mai mare de a rămâne șomere decât persoanele cu un nivel înalt de calificare. În UE, aproximativ 75 de milioane de persoane – aproape o treime din populația activă – au un nivel scăzut de calificare sau nu au nicio calificare. Prea mulți tineri, aproximativ 15 %, părăsesc școala fără să fi obținut o calificare.


(1) Consiliul Uniunii Europene (1975). Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale (Cedefop), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, L 39, 13.2.1975, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2051/2004 al Consiliului.
În 2019, Regulamentul de înființare a Cedefop a fost înlocuit cu Regulamentul 2019/128.
https://www.cedefop.europa.eu/ro/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regul… [citat la 8.5.2019].

(2) Comisia Europeană (2010). Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii: Comunicare a Comisiei COM(2010) 2020 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [accesat la 26.4.2010].
Consiliul European (2010). Europa 2020: O nouă strategie europeană pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică.  Concluziile Consiliului European. Bruxelles, 25-26 martie 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/10/st00/st00007.ro10.pdf [accesat la 4.11.2010].