You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Sieć agencji UE

Sieć agencji UE została utworzona przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) i instytucje UE w celu realizacji konkretnych zadań o charakterze prawnym, technicznym lub naukowym. Korzystając z popartej dowodami wiedzy, agencje pomagają w kształtowaniu świadomych strategii politycznych i przepisów prawnych, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Poprzez swoją pracę 44 zdecentralizowane agencje UE, których siedziby znajdują się w państwach członkowskich UE, wpływają codziennie na życie 500 mln obywateli UE.

Agencje przyczyniają się do realizacji polityki UE w wielu dziedzinach, tj. kształcenie i szkolenie zawodowe, zdrowie i bezpieczeństwo, wolność i sprawiedliwość, innowacja, badania i biznes oraz transport i systemy satelitarne.

Broszura na temat agencji UE (w języku angielskim)

See also: