You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Rekrutacja

Polityka rekrutacyjna Cedefop ma na celu wybór odpowiednio wykwalifikowanej kadry charakteryzującej się pełnym profesjonalizmem. W tym celu usprawnia się procedurę wyboru, aby zagwarantować maksymalną przejrzystość i równe traktowanie wszystkich kandydatów.

Warunki zatrudnienia w Cedefop, jako agencji Unii Europejskiej, są zgodne z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich i warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Cedefop oferuje konkurencyjne wynagrodzenie, które nie podlega opodatkowaniu krajowemu, oraz atrakcyjne świadczenia dodatkowe podobne do tych przysługujących urzędnikom służby cywilnej Unii Europejskiej. Ponadto Cedefop oferuje międzynarodowe środowisko pracy oraz możliwości szkolenia i rozwoju.