You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Kim jesteśmy

Kształcenie i szkolenie zawodowe zapewnia pracownikom odpowiednie umiejętności.

Około połowa społeczeństwa UE zdobywa pierwsze umiejętności związane z pracą w drodze kształcenia i szkolenia zawodowego. Znacznie więcej osób następnie rozwija te umiejętności i nabywa nowe dzięki doskonaleniu zawodowemu i innym formom uczenia się w miejscu pracy. Kwestia ta ma coraz większe znaczenie z uwagi na starzenie się europejskiej siły roboczej, jednak jeszcze szybsze są zmiany w technologii i stanowiskach pracy.

Należy prowadzić szkolenia o wysokiej jakości w celu zapewnienia UE odpowiednich umiejętności, aby mogła ona obsadzić istniejące i przyszłe stanowiska. Konieczne jest wdrożenie stosownych strategii w celu dopilnowania, by pracownicy uzyskiwali odpowiednie kompetencje; by ich umiejętności – nabywane w drodze szkolenia formalnego lub poprzez pracę – były uznawane i aby mogli odbywać niezbędne im szkolenia wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.