Cedefop, jako agencja Unii Europejskiej, posiada własną osobowość prawną i może nawiązywać stosunki umowne z osobami, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami prawnymi. W związku z tym podlega przepisom rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, rozporządzenia finansowego Cedefop oraz odpowiednim dyrektywom UE dotyczącym zamówień publicznych i umów o udzielenie dotacji, a także działa zgodnie z podstawowymi zasadami przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji, jak najszerszej konkurencji, proporcjonalności i należytego zarządzania finansami.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem powiadomień e-mail o publikacji nowych zaproszeń do składania ofert, prosimy o zarejestrowanie się i subskrybowanie powiadomień e-mail o nowych zaproszeniach do składania ofert.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 73 - 96 out of 420
Title Reference Status Closing date
ICT Support Services II AO/DRS/SAN/ICTSS-II/006/17
Completed
12/09/2017
Complementary pathways for adult refugees: the role of VET, skills and qualifications AO/DLE/RCDCR/adult refugees and VET/007/17
Completed
08/09/2017
The potential of work-based learning in developing Upskilling Pathways for adults AO/DLE/LSALVA/WBLinUpskillingPathways/005/17
Completed
07/09/2017
Validation of non-formal and informal learning and career guidance AO/DLE/EVGAR-PMD/Validation&Guidance/003/17
Completed
05/09/2017
Annual subscriptions to electronic resources AO/DCM/MWI-COROM/electronic resources/001/17
Completed
16/06/2017
Preparation and implementation of the 4th European company survey (ECS) Competitive procedure with negotiation ref. 161016/4301
Completed
16/06/2017
ICT Services Database administration AO/DRS/TME/DB-ADMIN/002/17
Completed
12/05/2017
Provision of Gardening Services for Cedefop premises NP/DRS/ASAIN/GardeningServices/005/17
Completed
03/05/2017
Accountancy services NP/DRS/KD/Accountancy services/002/17
Completed
02/02/2017
Provision of services by a professional conference organiser AO/DCM/CF/Professional conference organiser/020/16
Completed
31/01/2017
Web Portal, development, support and maintenance services for the Cedefop official website AO/DCM/NT/WebPortalServices/018/16
Completed
27/01/2017
Additional support services for Cedefop’s restaurant RPP/DRS/DN/Additional support restaurant/002/16
Completed
16/01/2017
Interactive web and mobile applications - IWAMA AO/DRS/ASIA/IWAMA/017/16
Completed
21/12/2016
Provision of medical services to Cedefop staff RPP/DRS/GMA/Medical-services/003/16
Completed
16/12/2016
Graphic design and pre-press for Cedefop print and electronic media AO/DCM/MTA/Design-Prepress/016/16
Completed
09/12/2016
“ICT Services Database administration” AO/DRS/TME/DB ADMIN/015/16
Completed
16/11/2016
Office supplies and paper Ref: NP/DRS/MKY/Office supplies and paper/008/16
Completed
16/11/2016
Provision of Engineering Services AO/DRS/ASAIN/Engineering Services/012/16
Completed
22/09/2016
Apprenticeships for adults AO/DLE/RCDCR/Apprenticeships_for_Adults/014/16
Completed
22/09/2016
Real-time Labour Market information on Skill Requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis AO/DSL/VKVET-GRUSSO/Real–time LMI 2/009/16
Completed
19/09/2016
Provision of stakeholder feedback services for Cedefop’s performance measurement system AO/DIR/GKO/Stakeholder_feedback_services_PMS/010/16
Completed
12/09/2016
Mobile Telephony Services for Cedefop AO/DRS/SAN/MobileTelephony-Services/013/16
Cancelled
12/09/2016
Initial VET qualifications at EQF levels 3 and 4 AO/DSI/SPEV/Qualifications_EQF_levels_3&4/011/16
Completed
08/09/2016
TCRs and flash TCRs on Apprenticeships AO/DLE/TCRs and flash TCRs on Apprenticeships/008/16
Completed
06/09/2016
Displaying results 73 - 96 out of 420