You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Prioriteiten op middellange termijn

De taakopdracht van Cedefop bestaat erin de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van Europees beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding te ondersteunen.

De strategische doelstelling van Cedefop is 'de Europese samenwerking te versterken en de Europese Commissie, de lidstaten en de sociale partners te steunen bij de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van beleid inzake aantrekkelijke vormen van beroepsonderwijs en -opleiding die uitmuntendheid en sociale inclusie bevorderen'.

De strategische doelstelling wordt nagestreefd op basis van drie prioriteiten op middellange termijn voor de periode 2012-2014 (verlengd tot 2015 en 2016)

  • ondersteuning van de modernisering van stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding;
  • carrières en overgangen: voorgezette beroepsopleiding, volwasseneneducatie en werkplekleren;
  • analyse van behoeften aan vaardigheden en competenties om te komen tot een relevant aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding.

De prioriteiten op middellange termijn sturen de activiteiten in het kader van de jaarlijkse werkprogramma's van Cedefop en zorgen voor continuïteit in het werk, met de nodige flexibiliteit om in veranderende behoeften te voorzien.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25 April 2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for one more year until 2015

EN113.05 KB

Cedefop Governing Board Decision of 25 February 2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN122.13 KB