You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Onze werkzaamheden

Voor de ontwikkeling van het juiste beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding is het noodzakelijk te begrijpen hoe economieën, samenlevingen en mensen veranderen.

Cedefop spant zich ervoor in om de Europese samenwerking te versterken en het bewijsmateriaal aan te reiken voor de onderbouwing van het Europese beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding. De meerwaarde van Cedefop bestaat in de hoge kwaliteit van zijn vergelijke analyses en deskundigheid, die worden verkregen via onderzoek en netwerkvorming en worden ingezet om:

  • technisch advies te verstrekken en ideeën voor beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding aan te reiken;
  • kennishiaten te dichten en nieuwe inzichten te verschaffen om tendensen en uitdagingen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding te kunnen duiden;
  • het imago en het belang van beroepsonderwijs en -opleiding meer onder de aandacht te brengen;
  • beleidsmakers, sociale partners, onderzoekers en beroepsbeoefenaars samen te brengen om ideeën uit te wisselen en te bespreken wat de beste manieren zijn om het beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren;
  • gezamenlijke Europese strategieën, beginselen en instrumenten voor de verbetering van beroepsonderwijs en -opleiding aan te moedigen en te ondersteunen.

Cedefop werkt nauw samen met de Europese Commissie, regeringen van lidstaten, werkgeversvertegenwoordigers en vakbonden, alsook met onderzoekers en beroepsbeoefenaars op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding. Cedefop biedt hun actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en fora voor beleidsdiscussies.

Cedefop verspreidt informatie via zijn website, publicaties, sociale media, netwerken, conferenties en seminars. De activiteiten van Cedefop worden geleid door zijn missie en Programmeringsdocument / Werkprogramma.