You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Financiën en begroting

De dienst Financiën en begroting assisteert het personeel van Cedefop bij het voorspellen, uitvoeren en controleren van begrotingskredieten. De dienst verzorgt de interne en externe verslaglegging over financiële en budgettaire aangelegenheden. Verder zorgt de dienst voor de gecentraliseerde financiële verificatie van alle transacties in het kader van de jaarlijkse begroting (circa 18 miljoen EUR in de afgelopen jaren). De begroting wordt nagenoeg geheel gefinancierd met middelen van de Europese Unie.

Sinds medio 2014 verleent de dienst ook de nodige begeleiding en ondersteuning bij de vereiste ex-ante-evaluaties voor alle programma's of activiteiten waarvan de totale uitgaven in de begroting op meer dan 200 000 EUR worden geraamd. In 2015 worden de eerste ex-postevaluaties uitgevoerd voor alle in 2014 afgeronde programma's, projecten of activiteiten waarvoor een bedrag van meer dan 500 000 EUR beschikbaar was gesteld; de dienst Financiën en begroting zal bijdragen aan het uitwerken van methoden en procedures, richtsnoeren en modellen.