About VET għall-adulti

L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, b’mod partikolari l-VET kontinwi (CVET), huma kruċjali fl-appoġġ tal-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw, jaġġornaw u jtejbu l-ħiliet tagħhom.

L-għan li jiġi żviluppat approċċ koordinat, koerenti u sistematiku għas-CVET huwa prijorità fiċ-ċiklu ta’ politika attwali tal-VET (Dokument ta’ diskussjoni tas-Cedefop u tal-ETF 2020, id-Dikjarazzjoni ta’ Osnabrück u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2020 dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali).

Minbarra r-riċerka tas-Cedefop stess dwar is-CVET, aħna nipprovdu evidenza u sorsi ta’ għarfien relatati ma’ kif l-VET tista’ tappoġġa adulti b’livell baxx ta’ ħiliet fit-tiġdid u fit-titjib tal-ħiliet, u rifuġjati adulti fil-migrazzjoni legali għall-impjieg. Hija disponibbli wkoll informazzjoni dwar kif l-impjegaturi jistgħu jappoġġaw il-VET għall-adulti, inkluż permezz ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol.