You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Reklutaġġ

Il-politika ta’ reklutaġġ ta’ Cedefop timmira li tagħżel persunal kwalifikat bi grad għoli ta’ professjonalità. Sabiex jintlaħaq dan l-għan, il-proċeduri ta’ għażla huma ssimplifikati sabiex jiggarantixxu trasparenza massima u trattament ugwali għall-kandidati kollha.

Bħala aġenzija tal-Unjoni Ewropea, il-kundizzjonijiet ta’ impjieg ta’ Cedefop jimxu mar-regolamenti tal-persunal ta’ uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u kundizzjonijiet ta’ impjieg ta’ impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej. Cedefop joffri pagi kompetittivi, li huma ħielsa minn taxxa nazzjonali, u benefiċċji addizzjonali attraenti f’konformità ma’ dawk ta’ impjegati taċ-ċivil tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, Cedefop joffri ambjent ta’ xogħol internazzjonali u opportunitajiet għal taħriġ u żvilupp.