You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Dikjarazzjoni tal-privatezza

Dikjarazzjoni tal-Privatezza dwar il-protezzjoni tad-data personali relatata ma’

Reġistrazzjoni għall-portal tal-Web tas-Cedefop

Identità tal-kontrollur:

Kap tad-Dipartiment għall-Komunikazzjoni:

L-iskop tal-ipproċessar:

L-utenti jirreġistraw fis-sit web u dan jippermettilhom:

  • Jirċievu twissijiet / notifiki dwar kontenut ġdid / aġġornamenti ġodda
  • Jabbonaw għal servizzi online (eż. Bullettin)
  • Isiru membru ta’ komunità
  • Jirċievu informazzjoni personalizzata dwar il-qasam ta’ interess tagħhom

Barra minn hekk, il-ġbir ta’ din id-data tippermetti lit-tim tal-web ikejjel l-udjenza, il-viżibbiltà, jipproduċi statistika dwar l-użu tas-sistema, jidentifika dokumenti popolari, tniżżil, oqsma ta’ interess eċċ.

Kategoriji ta’ data personali pproċessata:

Data miġbura permezz tal-formola ta’ reġistrazzjoni hija -

OBBLIGATORJA: Indirizz tal-email / Password / Titlu / Isem / Kunjom / Pajjiż

FAKULTATTIVA : Istituzzjoni / Dipartiment / Kariga / Belt / Indirizz / Kodiċi postali / Numru tat-telefown / Numru tal-fax / URL tal-Web / Stampa / Profil tal-utent

Għal xi proġetti speċifiċi informazzjoni addizzjonali mfassla apposta għall-ħtiġijiet tal-proġetti tista’ tinġabar u tintwera lill-pubbliku. Dan se jiġi kkjarifikat lill-utenti skont dan.

Il-legalità tal-ipproċessar:

Il-legalità tal-ipproċessar hija definita mill-Artikolu 5 [a] u l-Artikolu 5 [d] tar-Regolament (KE) 2018/1725.

Ir-reċipjenti tad-data pproċessata:

Id-data tista’ tiġi żvelata lir-reċipjenti li ġejjin:

  • Membri tat-tim tal-web
  • Kuntrattur estern (bħalissa Eworx)
  • Għal servizzi abbonati, persunal ieħor tas-Cedefop inkarigat biex jibgħat il-bullettini jiġi pprovdut b’indirizzi tal-emails meħtieġa fuq talba.

Id-drittijiet tas-suġġett tad-data:

Is-suġġetti tad-data għandhom id-dritt li jaċċessaw u jirrettifikaw (f’ċirkostanzi speċjali) l-informazzjoni tagħhom, jitolbu t-tħassir tagħhom, jimblukkaw u joġġezzjonaw dwar l-ipproċessar tagħhom. Jekk l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-kunsens, dan il-kunsens jista’ jiġi rtirat fi kwalunkwe ħin.

Il-mistoqsijiet u t-tħassib rigward l-ipproċessar tad-data personali tiegħek jistgħu jiġu indirizzati wkoll lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tas-Cedefop fuq l-email li ġej:

Is-suġġetti tad-data huma intitolati wkoll li jagħmlu rikors fi kwalunkwe ħin għand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data:http://www.edps.europa.eu

Il-perjodu ta’ żamma tad-data personali miġbura

Wara “kampanja ta’ interess” perjodika, id-data ta’ persuni rreġistrati murija li mhumiex attivi titħassar.

L-utenti jistgħu jħassru d-data tagħhom fi kwalunkwe ħin.

Informazzjoni ta’ kuntatt tal-UPD tas-Cedefop:

data-protection-officer@cedefop.europa.eu

CEDEFOP, Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

AĠĠORNAT: 25 ta’ Lulju 2018