European year of skills - Cedefop quiz

Take a break from work and try our quiz instead of a snack.

Take the quiz ›››

Headlines

 • Kas nosaka mainīgās prasmju vajadzības? Ar kādām prasmju politikas nostādnēm var novērst prasmju neatbilstības?

  Veicina labāku izpratni par pasaules plašo izmaiņu ietekmi uz izglītību un darbu.

  View more
 • Kā mēs sniedzam iespējas indivīdiem? Kā mēs varam mūžizglītību padarīt par realitāti?

  Reaģē uz mainīgajām vajadzībām un tendencēm, atbalstot strukturētu mūžizglītību un plaštvēruma izglītību, kā arī attiecīgas iestāžu struktūras ar attiecīgu saturu un iekļaujošu pārvaldību.

  View more
 • Kā sistēmas reaģē uz jaunām vajadzībām? Kā sistēmas gatavojas nākotnei?

  Sniedz iespējas un atbalstu cilvēkiem, lai viņi varētu attīstīt un piepildīt savu potenciālu, iegūt prasmes, kas ir nepieciešamas darba tirgus un dzīves pāreju pārvaldībai, kā arī ieguldīt ekonomiskajā izaugsmē un sabiedrības labklājībā.

  View more

Currently, there are no open vacancies.

Twitter feed