You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Kas mēs esam

Profesionālā izglītība nodrošina cilvēkus ar prasmēm

Gandrīz puse ES iedzīvotāju iegūst pirmās ar darbu saistītās prasmes profesionālās izglītības sistēmā. Daudzi pilnveido šīs prasmes un iegūst jaunas zināšanas, turpinot apmācību un izglītību darbavietā. Tam ir pieaugoša nozīme, ņemot vērā, ka Eiropas darbaspēks noveco, bet tehnoloģijas un darba vide mainās aizvien straujāk.

Ja ES vēlas panākt, lai cilvēkiem būtu pašreizējo un nākotnes darbavietu aizpildīšanai vajadzīgās prasmes, apmācībai ir jābūt kvalitatīvai. Jābūt attiecīgai politikai, lai nodrošinātu, ka cilvēki iegūst vajadzīgās zināšanas, viņu prasmes tiek atzītas neatkarīgi no tā, vai tās iegūtas formālā apmācībā vai darbavietā, un viņiem ir iespēja vajadzības gadījumā iegūt nepieciešamo apmācību.