Η οικονομική κρίση, που πλήττει την Ελλάδα από το 2009, έχει αναδείξει διαρθρωτικές αδυναμίες στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του αδύναμου κρίκου μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Στην προσπάθεια της Ελλάδας να βγει από την κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλή ανεργία των νέων (περίπου στο 55%), όσοι παίρνουν πολιτικές αποφάσεις πρέπει να τους βοηθήσουν να επιλέξουν τι είδους σπουδές και ποια επαγγελματική κατεύθυνση θα ακολουθήσουν ώστε να εκμεταλλευτεί η χώρα στο έπακρο τα πλούσια αποθέματα δεξιοτήτων της.

Το Cedefop, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, και με τη στήριξη του Europe Direct του δήμου, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Δεξιότητες και απασχολησιμότητα: ευκαιρίες για νέους στην αγορά εργασίας», την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στον κινηματογράφο Ολύμπιον.

Η εκδήλωση εντάσσεται στη θεματική της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και θα συμμετάσχουν σ’ αυτήν κοινωνικοί εταίροι και άλλοι παράγοντες της αγοράς εργασίας σε μια προσπάθεια να αντληθούν συμπεράσματα για μελλοντικές δράσεις.

Το Cedefop θα παρουσιάσει στοιχεία για τις αγορές εργασίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα, στην Ευρώπη γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα, και θα δώσει παραδείγματα πολιτικών με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, όπως:
• ποια επαγγέλματα θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στο κοντινό μέλλον;
• ποιες δεξιότητες χρειάζονται οι νέοι για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να έχουν ομαλή σταδιοδρομία;
• τι πρέπει να κάνουν όσοι βρίσκονται στα κέντρα αποφάσεων ώστε να οδηγήσουν τους νέους στις καλύτερες επιλογές σταδιοδρομίας;
• πώς μπορούν οι ευρισκόμενοι στα κέντρα αποφάσεων να βοηθήσουν τις ευπαθείς ομάδες, όπως είναι όσοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση;

Θα ακολουθήσει συζήτηση με άξονες το πού θέλουμε να βρισκόμαστε το 2020 και πώς θα φθάσουμε στο στόχο.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης και τους ομιλητές: http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/22361.aspx

Press release details

Parsisiųsti

Δελτίο τύπου

EL