You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Kuo mes užsiimame

Tinkamą profesinio rengimo ir mokymo politiką galima sukurti tik suvokus, kaip kinta ekonomika, visuomenė ir žmonės.

CEDEFOP siekia stiprinti Europos bendradarbiavimą ir teikti duomenų, kuriais būtų grindžiama Europos profesinio rengimo ir mokymo politika. CEDEFOP pridėtinė vertė – vykdant mokslinius tyrimus ir kuriant tinklus sukaupta aukštos kokybės lyginamosios analizės medžiaga ir ekspertinės žinios, kurios yra naudojamos:

  • teikti technines konsultacijas ir siūlyti idėjas profesinio rengimo ir mokymo politikai;
  • užpildyti žinių spragas ir teikti naujų įžvalgų, padedančių nustatyti profesinio rengimo ir mokymo tendencijas bei iššūkius;
  • didinti informuotumą apie profesinio rengimo ir mokymo sistemos įvaizdį ir reikšmę;
  • suburti politikos rengėjus, socialinius partnerius, tyrėjus ir specialistus, kad jie galėtų dalytis idėjomis ir diskutuoti, kaip kuo tinkamiau pagerinti profesinio rengimo ir mokymo politiką;
  • remti ir skatinti bendras Europos lygmens iniciatyvas, principus bei priemones, skirtas gerinti profesinio rengimo ir mokymo sistemą.

CEDEFOP glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija, valstybių narių vyriausybėmis, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovais, profesinio rengimo ir mokymo tyrėjais ir specialistais. Centras jiems teikia naujausią informaciją apie profesinio rengimo ir mokymo sistemoje vykstančius procesus ir apie galimybes diskutuoti politikos klausimais.

CEDEFOP informacijos platinimo kanalai – interneto svetainė, leidiniai, socialinė žiniasklaida, tinklai, konferencijos ir seminarai. CEDEFOP veikla grindžiama jo misija ir programavimo dokumentu bei veiklos programa.