You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Vidutinės trukmės prioritetai

CEDEFOP misija – remti Europos profesinio rengimo ir mokymo politikos kūrimą ir prisidėti prie jos įgyvendinimo.

CEDEFOP strateginis tikslas –  „stiprinti bendradarbiavimą Europos lygmeniu ir padėti Europos Komisijai, valstybėms narėms bei socialiniams partneriams kurti ir įgyvendinti kompetenciją ir socialinį įtrauktį skatinančios patrauklios profesinio rengimo ir mokymo sistemos politiką.“

Šio strateginio tikslo padeda siekti trys 2012–2014 m. vidutinės trukmės prioritetai (jų galiojimas pratęstas 2015–2016 m. laikotarpiui):

  • remti profesinio rengimo ir mokymo sistemų atnaujinimą;
  • karjeros ir jos keitimo srityje plėtoti profesinį rengimą ir mokymą, suaugusiųjų mokymąsi ir mokymąsi darbe;
  • analizuoti įgūdžių ir kompetencijos poreikius, siekiant prisidėti prie profesinio rengimo ir mokymo.

Vidutinės trukmės prioritetais grindžiama CEDEFOP metinių darbo programų veikla ir užtikrinamas darbo tęstinumas; tai suteikia galimybę lanksčiai reaguoti į kintančius poreikius.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25 April 2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for one more year until 2015

EN113.05 KB

Cedefop Governing Board Decision of 25 February 2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN122.13 KB