You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Adatvédelmi politika

Minden, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) által összegyűjtött személyes adat feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről.

Általános elv, hogy a Cedefop személyes adatfeldolgozást csak a közérdekből elvégzendő feladatai ellátása érdekében az Európai Közösségeket létrehozó szerződések, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet alapján vagy a Cedefopra vagy az adatokról tudomást szerző harmadik személyre ruházott hivatali hatáskör jogszerű gyakorlása során végez.

Minden személyes adattal kapcsolatos adatfeldolgozási műveletről megfelelően értesíteni kell a Cedefop adatvédelmi tisztviselőjét, illetve adott esetben az európai adatvédelmi biztost.

Az érintetteknek joguk van az adatokhoz való hozzáférésre és azok kijavítására, amennyiben a Központhoz címzett írásbeli kérelmet nyújtanak be.

Az adatok érintettjei bármikor konzultálhatnak a Cedefop adatvédelmi tisztviselőjével, vagy az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.

Kapcsolat

A Cedefop adatvédelmi tisztviselője
Mr. Jesus Bustamante

Irodák:
Europe 123,
Pilea, 570 01 Szaloniki
GÖRÖGORSZÁG

Levelezési cím:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi

Tel.: +30 2310490182, Fax: +30 2310490174

 

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Európai adatvédelmi biztos
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Levelezési cím:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Tel.: +32 22831900, Fax: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/

Downloads

RECORD - DCM - Contacts Database

EN154.64 KB

RECORD - DCM - Events

EN137.63 KB

RECORD - DCM - Web Portal Registration

EN122.94 KB

RECORD - DLE - CareersNet

EN160 KB

RECORD - FAC - Access control to premises

EN117.36 KB

RECORD - FAC - Video Surveillance CCTV

EN122.8 KB

RECORD - HR - Career Development Review

EN136.56 KB

RECORD - HR - End of probation period reports

EN135.91 KB

RECORD - HR - Health data and medical files

EN135.22 KB

RECORD - HR - Leave management

EN128.82 KB

RECORD - HR - Promotion procedure

EN129.39 KB

RECORD - HR - Salary payments

EN128.16 KB

RECORD - HR - Staff Recruitment

EN137.66 KB

RECORD - HR - Traineeship grant

EN125.06 KB

RECORD - HR - Traineeship selection and traineeships

EN128.8 KB

RECORD - HR - Recording of working hours and flexitime administration

EN133.3 KB

RECORD - HR - Removals

EN123.65 KB

RECORD - HR - Teleworking requests

EN152.58 KB