A Cedefop az Európai Unió egyik decentralizált ügynöksége. Az 1975-ben alakult (1) és 1995 óta görögországi székhellyel működő Cedefop támogatja az európai szakoktatási és szakképzési politika fejlesztését és hozzájárul a végrehajtásához. Az ügynökség támogatja az Európai Bizottságot, az uniós tagállamokat és a szociális partnereket az európai szakképzési politikák kidolgozásában.

Cedefop: megfelelő szakpolitikával a megfelelő szakismeretekért

Miért olyan fontos ez?

Az Európa 2020 stratégia (2) a tudásban és az innovációban látja az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés felé vezető utat, és 75%-os foglalkoztatási rátát tűz ki célul. A stratégia sikere az európai munkaerő szaktudásától függ. A vállalkozások olyan embereket keresnek, akiknek megvannak a szükséges készségeik ahhoz, hogy beszálljanak a versenybe, és magas minőségű árukat és szolgáltatásokat állítsanak elő.

Az embereknek megfelelő képesítések kellenek, hogy el tudjanak helyezkedni. Az alacsonyan képzett vagy képesítés nélküli embereknek közel háromszor akkora esélyük van a munkanélküliségre, mint a magasan képzetteknek. Az EU-ban nagyjából 75 millió embernek, az aktív népesség közel egyharmadának alacsony a képesítése, vagy egyáltalán nincs is. A fiatalok közül is túl sokan, kb. 15%-ban képesítés nélkül hagyják el az iskolát.


(1) Az Európai Unió Tanácsa (1975). A Tanács 337/75/EGK rendelete (1975. február 10.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról (Cedefop), az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L 39. szám, 1975.2.13., amelyet legutóbb a 2051/2004/EK tanácsi rendelet módosított.
A Cedefop alapító rendeletét 2019-ben az (EU) 2019/128 rendelet váltotta fel.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula… [2019.5.8-i hivatkozás].

(2) Európai Bizottság (2010). Európa 2020: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája: a Bizottság közleménye. COM(2010) 2020 végleges. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN… [hivatkozás megnyitása: 2010.4.26.].
Európai Tanács (2010). Európa 2020: A foglalkoztatást és növekedést célzó új európai stratégia.  Az Európai Tanács következtetései. Brüsszel, 2010. március 25–26. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st00/st00007.en10.pdf [hivatkozás megnyitása: 2010.11.4.].