Information about 2023 intake and deadline for submission of applications will be available in due course.
FONTOS MEGJEGYZÉS: A gyakornokok ennek megfelelően tájékoztatást kapnak, ha a szakmai gyakorlat kezdetekor a Covid19-helyzetre tekintettel különleges intézkedések lesznek érvényben.

A gyakornoki program célja

A Cedefop minden évben gyakornoki programot kínál, amelynek célja:

  • az egyetemi végzettséggel rendelkezők, a PhD-hallgatók és a technikai képesítéssel rendelkező hallgatók számára egyedi és első kézből szerzett tapasztalat biztosítása a Cedefop, és általánosabban az uniós intézmények működése terén;
  • annak lehetővé tétele, hogy a gyakornokok gyakorlati tapasztalatot és ismereteket szerezzenek a Cedefop szervezeti egységeinek és szolgálatainak napi munkájáról;
  • lehetőség biztosítása multikulturális, többnyelvű és többnemzetiségű környezetben való munkavégzésre, hozzájárulva a kölcsönös megértés, bizalom és tolerancia kialakulásához;
  • az európai integráció előmozdítása az új kormányzás szellemében és aktív részvétel révén a valódi európai polgárság tudatosítása érdekében;
  • lehetőség biztosítása a tanulmányok során szerzett ismeretek gyakorlatba való átültetésére, különös tekintettel az egyes szakterületekre. A gyakornokok bevezetése a szakma világába, valamint az abban rejlő korlátok, kötelezettségek és lehetőségek megismertetése.

Időzítés és időtartam

Évente egy gyakornok felvételére kerül sor; a gyakornoki időszak 12 hónapig tart.

Kiválasztási követelmények és felvétel

– Állampolgárság –
A gyakornokokat kizárólag az Európai Unió tagállamainak és a tagjelölt országoknak az állampolgárai közül választják ki. A jelenlegi tagjelölt országok listájának megtekintéséhez kérjük, látogasson el az alábbi honlapra: http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

– Tanulmányok –
A szakmai gyakorlatra pályázóknak a jelentkezési határidőig el kell végezniük a felsőfokú képzés első ciklusát (egyetemi képzés), és meg kell szerezniük a teljes vagy azzal egyenértékű diplomát. Az első egyetemi diplomát (pl. alapdiplomát) csatolni kell ahhoz, hogy a pályázat érvényes legyen. Tájékoztatásul a mesterképzést, doktori fokozatot, nyelvtanúsítást stb. lehet csatolni. Az operatív prioritásoktól függően a Cedefop olyan konkrét területeken (pl. épületkarbantartás, konyha, dokumentáció stb.) is hirdethet szakmai gyakorlatot, ahol a szakmai gyakorlat kötelező a felsőoktatási tantervben.

– Nyelvek –
Annak érdekében, hogy a gyakornok teljes mértékben kihasználhassa a gyakornoki állás kínálta lehetőséget, és részt tudjon venni az értekezleteken, illetve munkáját megfelelően tudja végezni:

  • a tagállamokból érkező pályázóknak nagyon jó ismeretekkel kell rendelkezniük (minimális szint: B2 a közös európai nyelvi referenciakeret szerint) legalább két uniós nyelvből, amelyek közül az egyiknek az angolnak kell lennie. Egyes pozíciók esetében magasabb szint is előírható;
  • a tagjelölt országokból érkező pályázóknak nagyon jó ismeretekkel kell rendelkezniük (minimális szint: B2 a közös európai nyelvi referenciakeret szerint) legalább angolból. Egyes pozíciók esetében magasabb szint is előírható.

— Kiválasztás és felvétel –
A pályázók kiválasztása a képesítések alapján és a Cedefop operatív prioritásainak figyelembevételével történik. Felhívjuk figyelmét, hogy a szakmai gyakorlatra való felvétel nem biztosít a gyakornokok számára európai uniós tisztviselői vagy egyéb alkalmazotti jogállást, és nem ad jogot vagy elsőbbséget a Cedefop szolgálatainál történő kinevezés tekintetében.

Hogyan lehet jelentkezni?

– Online jelentkezés –
A jelentkezést a honlapunkon közzétett utasításoknak megfelelően, az online jelentkezési lap felhasználásával kell benyújtani. Kellően indokolt esetek (pl. fogyatékosság) kivételével nem fogadunk el nyomtatott példányt.

Kérjük, a lehető leghamarabb töltse ki a jelentkezési lapot, mivel a rendszer a határidőhöz közel túlterheltté válik, és fennáll a kockázata annak, hogy jelentkezését nem sikerül benyújtani.

Pályázatának sikeres benyújtását követően automatikus visszaigazolást kap egy protokollszámmal ellátott e-mailben (amelyet mindig fel kell tüntetni a Cedefoppal való későbbi kapcsolatfelvételek során). Amennyiben tévedésből kétszer viszi be jelentkezését, és két protokollszámot kap, kérjük, jelezze nekünk e-mailben a következő címen: traineeships@cedefop.europa.eu

Kérjük, ügyeljen arra, hogy pályázatában érvényes e-mail-címet tüntessen fel, mivel minden további levelezésre e-mailben kerül sor.

A hiányos pályázatokat, a határidő után beérkezett vagy e-mailben/postán elküldött pályázatokat elutasítjuk.

A beérkezett pályázatok nagy száma miatt a Cedefop nem válaszol a pályázatok eredményével kapcsolatos egyedi kérdésekre.

– Releváns információk –
Az online jelentkezés megkezdése előtt olvassa el a következő információkat:

– Igazoló dokumentumok –
A pályázatokhoz csatolni kell a pályázó első egyetemi diplomájának és önéletrajzának beszkennelt másolatát angol nyelven (lehetőleg európai formátumban: https://europa.eu/europass). Az EU bármely hivatalos nyelvén kiállított diplomákhoz nincs szükség fordításra.

A Cedefop nem bírálja el azokat a pályázatokat, amelyek esetében az egyetemi diploma vagy az önéletrajz hiányzik.

Az egyetemi végzettség csak akkor nem követelmény, ha a szakmai gyakorlat kötelező a felsőoktatási tantervben (pl. épületkarbantartás, konyha, dokumentáció stb. területén).

A gyakornoki program megszervezése

A gyakornokok a felügyelő felelősségi körébe tartoznak. A szakmai gyakorlat során a felügyelő mentorként eljárva irányítja a gyakornokot.

A szakmai gyakorlat végén mind a gyakornok, mind a felügyelő értékelő jelentést készít. Azok a gyakornokok, akik az előírt minimális szakmai gyakorlatot (azaz 3 hónapot) teljesítették, igazolást kapnak, amelyben feltüntetik az adott szervezeti egységnél töltött szakmai gyakorlatuk időpontját.

Havi támogatás

A gyakornokok havi megélhetési támogatásban részesülnek. A támogatás összegét a Cedefop határozza meg, és azt a költségvetési korlátoktól függően rendszeresen felülvizsgálja.

A támogatás összege jelenleg:

  • havi 1,073.66 EUR a külföldi gyakornokok (uniós tagállamok vagy tagjelölt országok), valamint a Görögországban tartózkodó gyakornokok esetében, akiknek a szakmai gyakorlat időtartamára Szalonikibe kell költözniük;
  • havi 805.24 EUR a szakmai gyakorlat megkezdése előtt Szalonikiben lakóhellyel rendelkező gyakornokok esetében.

Az utazási költségeket (bizonyos határokon belül) szintén megtérítik.

A fogyatékkal élő gyakornokok támogatásuk felének megfelelő pótlékban részesülhetnek. E kiegészítő kifizetés célja, hogy segítséget nyújtson a fogyatékkal élő gyakornokoknak a fogyatékosságuk miatt esetlegesen szükségessé váló többletköltségek, például az utazási költségek, a különleges szállásköltségek stb. fedezéséhez.

Adatvédelem

Kérjük, olvassa el az online pályázatokra vonatkozó adatvédelminyilatkozatot.

Gyakornoki hálózat

A „CEDEFOP Trainees Alumni Network” olyan csoport, amely múltbeli, jelenlegi és jövőbeli gyakornokokat kapcsol össze egymással és a Cedefoppal. Fő célja, hogy segítsen a gyakornokoknak és a Cedefopnak abban, hogy kapcsolatban maradjanak, és hogy számos előnyt biztosítson mind a szervezet, mind a gyakornokok számára. Célja továbbá, hogy ötleteket és kultúrákat kommunikáljon a különböző európai országok között, különös tekintettel a szakképzési kérdésekre.


Fizetés nélküli szakmai gyakorlatok

A nem fizetett szakmai gyakorlatok szervezését jelenleg érinti a Covid19-világjárvány.

Tekintettel a helyzet alakulásával kapcsolatos bizonytalanságra, nem tudjuk garantálni, hogy fizetés nélküli szakmai gyakorlatokra sor kerül.

Letöltések

Traineeship rules - superseded

EN

Rules governing the traineeship programme at Cedefop

EN

Updated version (14-09-2023) of Annex II to the Rules

EN