European year of skills - Cedefop quiz

Take a break from work and try our quiz instead of a snack.

Take the quiz ›››

Headlines

 • Céard a spreagann riachtanais scileanna atá ag athrú? Cad iad na beartais scileanna ar féidir leo dul i ngleic le neamhréireanna ó thaobh scileanna?

  Cumasaíonn sé tuiscint níos fearr ar na himpleachtaí a bhaineann le hathruithe fadréimseacha i saol an oideachais agus na hoibre.

  View more
 • Conas is féidir linn daoine aonair a chumhachtú? Conas is féidir linn foghlaim ar feadh an tsaoil a fhíorú?

  Freagraíonn sé do riachtanais agus do threochtaí atá ag athrú trí fhoghlaim struchtúrtha ar feadh an tsaoil agus ar fud an tsaoil a chur chun cinn, mar aon le struchtúir institiúideacha ábhartha a bhfuil an tábhar ceart acu agus a rialaítear go cuimsitheach.

  View more
 • Conas a fhreagraíonn córais do riachtanais nua? Cén chaoi a nullmhaíonn córais don todhchaí?

  Cumasaíonn agus tacaíonn sé le daoine a nacmhainneacht a fhorbairt agus a bhaint amach, na scileanna a theastaíonn uathu a fháil chun aistrithe sa mhargadh saothair agus sa saol a bhainistiú agus chun cur le fás eacnamaíoch agus chun leas na sochaí.

  View more

Currently, there are no open vacancies.

Twitter feed