Announcement

Welcome to Cedefop’s web portal. We would love to hear from you, so tell us about your experience as a user.

 • Céard a spreagann riachtanais scileanna atá ag athrú? Cad iad na beartais scileanna ar féidir leo dul i ngleic le neamhréireanna ó thaobh scileanna?

  Cumasaíonn sé tuiscint níos fearr ar na himpleachtaí a bhaineann le hathruithe fadréimseacha i saol an oideachais agus na hoibre.

  View more
 • Conas is féidir linn daoine aonair a chumhachtú? Conas is féidir linn foghlaim ar feadh an tsaoil a fhíorú?

  Freagraíonn sé do riachtanais agus do threochtaí atá ag athrú trí fhoghlaim struchtúrtha ar feadh an tsaoil agus ar fud an tsaoil a chur chun cinn, mar aon le struchtúir institiúideacha ábhartha a bhfuil an tábhar ceart acu agus a rialaítear go cuimsitheach.

  View more
 • Conas a fhreagraíonn córais do riachtanais nua? Cén chaoi a nullmhaíonn córais don todhchaí?

  Cumasaíonn agus tacaíonn sé le daoine a nacmhainneacht a fhorbairt agus a bhaint amach, na scileanna a theastaíonn uathu a fháil chun aistrithe sa mhargadh saothair agus sa saol a bhainistiú agus chun cur le fás eacnamaíoch agus chun leas na sochaí.

  View more

Headlines

Transversal themes

Currently, there are no open vacancies.

Currently, there are no open procurements.

Twitter feed