The translation of this page is in the process of being revised.
For the most recent information please see the English version of the page.

Is í Mara Brugia Leas-Stiúrthóir an Lárionaid Eorpaigh um Fhorbairt na Gairmoiliúna, Cedefop, a ceapadh i Meán Fómhair 2014. Bhí sí ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin Gníomhach Cedefop ó Mheitheamh 2018 go Lúnasa 2019.

Tá Ms Brugia páirteach sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint ó 1994 i leith. Agus í ina Ceann Roinne ó 2004 go 2014 ag Cedefop, rinne sí bainistiú ar fhoirne saineolaithe atá ag obair in anailís bheartais VET san Eoraip, agus ar an bhfoghlaim aosach agus ar an obair, ag díriú go sonrach ar fhoghlaim phrintíseachta agus ar na huirlisí Eorpacha chun cáilíochtaí a aithint agus trédhearcacht cáilíochtaí, amhail an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF).

Tá céim bhaitsiléara san eacnamaíocht aici agus tá máistreacht aici san eacnamaíocht, sa pholaitíocht agus i ndlí an Aontais Eorpaigh. Is Iodáilis (a rugadh i Perugia) a máthairtheanga agus tá Béarla, Fraincis, Gréigis agus Spáinnis líofa aici.

Person details

First name
Mara
Surname
Brugia
Job title
Deputy Director - internal control coordinator
E-mail
mara.brugia [at] cedefop.europa.eu

Downloads

CV:

EN

Declaration of interests:

EN