Announcement

Welcome to Cedefop’s web portal. We would love to hear from you, so tell us about your experience as a user.

 • Mikä ohjaa muuttuvia osaamistarpeita? Minkälaiset toimintalinjat voivat torjua osaamisen kohtaanto-ongelmia?

  Cedefop auttaa ymmärtämään koulutusalalla ja työelämässä tapahtuvien laajojen muutosten vaikutuksia paremmin.

  View more
 • Miten yksilöllisiä valmiuksia lisätään? Miten elinikäinen oppiminen voitaisiin toteuttaa?

  Cedefop pyrkii vastaamaan muuttuviin tarpeisiin ja suuntauksiin edistämällä jäsennettyä elinikäistä ja elämänlaajuista oppimista sekä asianomaisia institutionaalisia rakenteita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja joita hallitaan osallistavasti.

  View more
 • Miten uusiin tarpeisiin vastataan järjestelmätasolla? Miten eri järjestelmät valmistavat tulevaisuutta varten?

  Cedefop antaa ihmisille valmiuksia kehittää ja hyödyntää potentiaaliaan sekä hankkia työmarkkinoilla ja elämän siirtymävaiheissa tarvitsemiaan taitoja. Tämä edistää talouskasvua ja hyvinvointia yhteiskunnassa.

  View more

Headlines

Transversal themes

Currently, there are no open vacancies.

Twitter feed