European year of skills - Cedefop quiz

Take a break from work and try our quiz instead of a snack.

Take the quiz ›››

Headlines

  • Mikä ohjaa muuttuvia osaamistarpeita? Minkälaiset toimintalinjat voivat torjua osaamisen kohtaanto-ongelmia?

    Cedefop auttaa ymmärtämään koulutusalalla ja työelämässä tapahtuvien laajojen muutosten vaikutuksia paremmin.

    View more
  • Miten yksilöllisiä valmiuksia lisätään? Miten elinikäinen oppiminen voitaisiin toteuttaa?

    Cedefop pyrkii vastaamaan muuttuviin tarpeisiin ja suuntauksiin edistämällä jäsennettyä elinikäistä ja elämänlaajuista oppimista sekä asianomaisia institutionaalisia rakenteita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja joita hallitaan osallistavasti.

    View more
  • Miten uusiin tarpeisiin vastataan järjestelmätasolla? Miten eri järjestelmät valmistavat tulevaisuutta varten?

    Cedefop antaa ihmisille valmiuksia kehittää ja hyödyntää potentiaaliaan sekä hankkia työmarkkinoilla ja elämän siirtymävaiheissa tarvitsemiaan taitoja. Tämä edistää talouskasvua ja hyvinvointia yhteiskunnassa.

    View more

Twitter feed