Olet täällä

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Mitä teemme

Sopivaan ammatilliseen koulutukseen liittyvän politiikan laatiminen edellyttää taloudessa, yhteiskunnassa ja ihmisissä tapahtuvien muutosten ymmärtämistä.

Cedefop pyrkii vahvistamaan Euroopan laajuista yhteistyötä ja tarjoaa tutkimustietoa Euroopan ammatilliseen koulutukseen liittyvän politiikan perustaksi. Cedefop tuo lisäarvoa korkealaatuisilla vertailevilla analyyseilla ja asiantuntemuksella, jota kerrytetään tutkimuksen ja verkostoitumisen kautta ja jonka avulla

  • annetaan teknistä neuvontaa ja esitetään ammatilliseen koulutukseen liittyvää politiikkaa koskevia ideoita
  • täytetään tiedoissa olevia puutteita ja luodaan uusia katsantokantoja ammatillisen koulutuksen suuntausten ja haasteiden määrittämiseksi
  • lisätään tietoisuutta ammatillisen koulutuksen julkisuuskuvasta ja tärkeydestä
  • saatetaan yhteen politiikanlaatijoita, työmarkkinaosapuolia, tutkijoita ja alan ammattilaisia vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan parhaista tavoista parantaa ammatilliseen koulutukseen liittyvää politiikkaa
  • tuetaan yhteisiä eurooppalaisia toimintamalleja, periaatteita ja välineitä ammatillisen koulutuksen parantamiseksi sekä rohkaistaan käyttämään niitä.

Cedefop toimii tiiviisti Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten, työnantajien edustajien ja ammattiyhdistysten sekä ammatillisen koulutuksen alan tutkijoiden ja ammattilaisten kanssa. Se antaa näille ajantasaista tietoa ammatillisen koulutuksen kehittymisestä ja tarjoaa tilaisuuksia käydä keskustelua aiheesta.

Cedefop jakaa tietoa verkkosivustonsa, julkaisujensa, sosiaalisen median, verkostojen, konferenssien ja seminaarien kautta. Cedefopin toimintaa ohjaavat sen toimeksianto ja ohjelma-asiakirja/työohjelma.