Olet täällä

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Henkilötietojen suojaaminen

Kaikkia Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) keräämiä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta.

Yleisperiaatteena on, että Cedefop käsittelee henkilötietoja ainoastaan hoitaessaan yleistä etua koskevia tehtäviään Euroopan yhteisön perustamissopimusten ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 perusteella tai käyttäessään laillisesti Cedefopille tai sille kolmannelle osapuolelle, jonka tietoja paljastetaan, kuuluvaa julkista valtaa.

Kaikesta henkilötietojen käsittelystä ilmoitetaan asianmukaisesti Cedefopin tietosuojavastaavalle ja tarvittaessa Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyillä on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja oikaista tietoja, jos he esittävät tästä Cedefopille osoitetun kirjallisen pyynnön.

Rekisteröidyt voivat milloin tahansa kuulla Cedefopin tietosuojavastaavaa tai kääntyä Euroopan tietosuojaviranomaisen puoleen.

Yhteystiedot

Cedefopin tietosuojavastaava
Mr. Robert STOWELL

 

Toimistot:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - KREIKKA

Postiosoite:
CEDEFOP
Data Protection Officer
EUROPE 123
'SERVICE POST'
GR - 570 01 Thermi
Puh. (+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mr Wojciech Wiewiórowski,  Acting Supervisor

 

Postiosoite:
EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
BELGIUM

Puh. +32 22831900, Faksi: +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/