Olet täällä

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Keskipitkän aikavälin painopisteet

Cedefopin tehtävänä on tukea Euroopan ammatilliseen koulutukseen liittyvän politiikan kehittämistä ja edistää sen toteutusta.

Cedefopin strategisena tavoitteena on vahvistaa Euroopan laajuista yhteistyötä sekä tukea Euroopan komissiota, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia sellaisen politiikan suunnittelussa ja toteutuksessa, joka edistää ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta, ja lisää huippuosaamista ja sosiaalista osallistumista.

Tätä strategista tavoitetta tukevat vuosille 2012–2014 asetetut (ja myös vuodet 2015 ja 2016 kattavat) kolme keskipitkän aikavälin prioriteettia:

  • ammatillisen koulutuksen järjestelmien nykyaikaistamisen tukeminen
  • urat ja alan vaihdot – jatkuva ammatillinen koulutus ja työhön perustuva oppiminen
  • taitoja ja osaamista koskevien tarpeiden arviointi ammatillisen koulutuksen tarjonnan perustaksi.

Keskipitkän aikavälin prioriteetit ohjaavat Cedefopin vuotuisiin työohjelmiin sisältyviä toimia ja varmistavat työn jatkuvuuden jättämällä tarvittavan joustonvaran muuttuviin tarpeisiin vastaamiseksi.

This page is archived since August 2017

Lataukset

Cedefop Governing Board Decision of 25 April 2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for one more year until 2015

EN113.05 KB

Cedefop Governing Board Decision of 25 February 2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN122.13 KB