European year of skills - Cedefop quiz

Take a break from work and try our quiz instead of a snack.

Take the quiz ›››

Headlines

 • Mis põhjustab oskuste muutmise vajadust? Mis oskuste poliitikad võivad vähendada oskuste mittevastavust tööturu vajadustele?

  Võimaldab haridus- ja töömaailma ulatuslike muutuste mõju paremat mõistmist.

  View more
 • Kuidas võimestame üksikisikuid? Kuidas saame muuta elukestva õppe tegelikkuseks?

  Vastab muutuvatele vajadustele ja suundumustele, edendades struktureeritud elukestvat ja elu kõiki aspekte hõlmavat õpet ning asjakohaseid institutsioonilisi struktuure, millel on asjakohane sisu ja mida juhitakse kaasavalt.

  View more
 • Kuidas reageerivad süsteemid uutele vajadustele? Kuidas valmistuvad süsteemid tulevikuks?

  Võimaldab ja toetab inimesi oma potentsiaali arendamisel ja saavutamisel, oskuste omandamisel, mida nad vajavad tööturu- ja elumuutuste haldamisel ning majanduskasvule ja ühiskonna heaolule kaasaaitamisel.

  View more

Twitter feed