You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Millega me tegeleme?

Õige kutseharidus- ja kutsekoolituspoliitika kujundamine sõltub arusaamast, kuidas majandus, ühiskond ja inimesed muutuvad.

Cedefop töötab Euroopa koostöö tugevdamise ning Euroopa kutseharidus- ja kutsekoolituspoliitika jaoks teabe hankimise nimel. Cedefopi lisaväärtus on tema võrdlevate analüüside kvaliteet ning teadusuuringute ja võrgustike loomisega saavutatud asjatundlikkus, mida kasutatakse

  • tehniliste nõuannete ja kutseharidus- ja kutsekoolituspoliitika ideede pakkumiseks;
  • teadmiste lünkade täitmiseks ning kutsehariduse ja -koolituse suundumuste ja probleemide suhtes uute seisukohtade kujundamiseks;
  • kutsehariduse ja -koolituse kuvandi ja tähtsuse teadvustamiseks;
  • poliitikakujundajate, sotsiaalpartnerite, teadlaste ja praktikute kokku toomiseks, et jagada ideid ja arutada, millised on kutseharidus- ja kutsekoolituspoliitika parandamise parimad võimalused;
  • Euroopa ühiste kutsehariduse ja -koolituse parandamise meetodite, põhimõtete ja vahendite toetamiseks ja julgustamiseks.

Cedefop teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja ametiühingute esindajate ning kutsehariduse ja -koolitusega tegelevate teadlaste ja praktikutega. Ta annab neile kutsehariduse ja -koolituse arengu ning poliitilise arutelu võimaluste kohta ajakohast teavet.

Cedefop levitab teavet oma veebilehel, väljaannetes, sotsiaalmeedias, võrgustikes, konverentsidel ja seminaridel. Cedefopi tegevuses lähtutakse Cedefopi missioonist ja programmdokumendist/tööprogrammist.