You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Keskpika perioodi prioriteedid

Cedefopi missioon on toetada Euroopa kutseharidus- ja kutsekoolituspoliitika kujundamist ning aidata kaasa selle elluviimisele.

Cedefopi strateegiline eesmärk on tugevdada Euroopa koostööd ja toetada Euroopa Komisjoni, liikmesriike ja sotsiaalpartnereid tipptaset ja sotsiaalset kaasatust edendava atraktiivse kutseharidus- ja kutsekoolituspoliitika kujundamisel ja elluviimisel.

Seda strateegilist eesmärki toetavad kolm järgmist 2012.–2014. aastaks kehtestatud keskpika perioodi prioriteeti (pikendatud 2015. ja 2016. aastani):

  • kutseharidus- ja kutsekoolitussüsteemide nüüdisajastamise toetamine;
  • karjäär ja töökoha vahetamine: täienduskutseõpe, täiskasvanuõpe ja töölõppimine;
  • oskus- ja pädevusvajaduste analüüsimine, et saada teavet kutsehariduse ja -koolituse jaoks.

Keskpika perioodi prioriteedid suunavad Cedefopi iga-aastaste tööprogrammide tegevusi ja tagavad töö järjepidevuse, võimaldades olla piisavalt paindlik, et reageerida muutuvatele vajadustele.

This page is archived since August 2017

Downloads

Cedefop Governing Board Decision of 25 April 2014 on the extension of the Medium-Term Priorities 2012-14 for one more year until 2015

EN113.05 KB

Cedefop Governing Board Decision of 25 February 2015 on the extension of for the Medium-Term Priorities 2012-14 until end of 2016

EN122.13 KB