Είστε εδώ

Contact

Είστε ευχαριστημένοι από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα εργαλειοθήκη; Ενημερώστε μας.

Τι μπορείτε να κάνετε;

  • Ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού μπορείτε να διαδραματίσετε ενεργό ρόλο στη βελτίωση των πληροφοριών για την αγορά εργασίας για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού. Μπορείτε να υποβάλλετε προτάσεις και σχόλια στους υπεύθυνους ανάπτυξης πληροφοριών για την αγορά εργασίας (εργαλεία) και να συμμετέχετε σε ομάδες χρηστών, εάν είναι εφικτό.
  • Ο οργανισμός σας μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε τομεακό επίπεδο επισημαίνοντας ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση και την ενσωμάτωση πληροφοριών για την αγορά εργασίας σε επαγγελματικά περιγράμματα, πρότυπα ποιότητας, δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.
You must have Javascript enabled to use this form.