Είστε εδώ

Εγγραφή στο Statistics

Statistics

Displaying results 1 - 24 out of 251

Σελίδες

Publication
June 2019
Developments and challenges ahead
News
Φεβρουάριος 2019
News
Νοέμβριος 2018
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Figure 1: IVET students as % of all upper secondary students 2017
Indicator 1010: IVET students as a percentage of all upper secondary students
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2025: IVET public expenditure per student (1000 PPS units)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3050: adults with lower level education attainment
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1080: participation of VET graduates (18-24 year-olds) in further education and training
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2110: workers helped to improve their work by training
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1025: IVET students with direct access to tertiary education
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2040: average number of foreign languages learned in IVET in upper secondary education
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3065: employment rate for 20-64 year-olds with lower level of education attainment
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1100: low-educated adults in lifelong learning
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3010: early leavers from education and training
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1040: employees participating in on-the-job training
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2065: short cycle VET graduates as a percentage of first time tertiary education graduates
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1120: individuals who wanted to participate in training, but did not

Σελίδες