Είστε εδώ

Εγγραφή στο Statistics

Statistics

Displaying results 1 - 24 out of 251

Σελίδες

Publication
June 2019
Developments and challenges ahead
News
Φεβρουάριος 2019
News
Νοέμβριος 2018
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1110: unemployed adults in lifelong learning
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3020: 30-34 year-olds with tertiary attainment
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1050: adults in education and training (lifelong learning indicator)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2070: innovative enterprises with supportive training practices
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1130: job-related non-formal education and training
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3040: unemployment rate for 20-34 year-olds
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1070: female IVET students as a share of all female upper secondary students
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2090: employment premium for IVET graduates (over general stream)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Figure 1: IVET students as % of all upper secondary students 2017
Indicator 1010: IVET students as a percentage of all upper secondary students
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2025: IVET public expenditure per student (1000 PPS units)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3050: adults with lower level education attainment
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1080: participation of VET graduates (18-24 year-olds) in further education and training
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2110: workers helped to improve their work by training

Σελίδες