Είστε εδώ

Εγγραφή στο Statistics

Statistics

Displaying results 1 - 24 out of 254

Σελίδες

Publication
February 2020
Indicator overviews: 2019 update
News
Ιανουάριος 2020
News
Ιανουάριος 2020
Producing your own pivot tables or seeing developments over time in the Brussels job market is now possible with ViewStat, the interactive tool from view.brussels.
Publication
June 2019
Developments and challenges ahead
News
Φεβρουάριος 2019
News
Νοέμβριος 2018
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2030: enterprise expenditure on CVT courses as share of total labour cost
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2065: short cycle VET graduates as a percentage of first time tertiary education graduates
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1110: unemployed adults in lifelong learning
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3070: projected employment of those with medium/high-level qualifications (as a percentage of total employment)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2010: IVET public expenditure (% of GDP)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3030: NEET rate for 18-24 year-olds
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3050: adults with lower level education attainment
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1050: adults in education and training (lifelong learning indicator)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1075: employees of small firms participating in CVT courses
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2100: employment premium for IVET graduates (over low-educated)

Σελίδες