Είστε εδώ

Εγγραφή στο Statistics

Statistics

Displaying results 1 - 24 out of 255

Σελίδες

Publication
February 2020
Indicator overviews: 2019 update
News
Ιανουάριος 2020
News
Ιανουάριος 2020
Producing your own pivot tables or seeing developments over time in the Brussels job market is now possible with ViewStat, the interactive tool from view.brussels.
Publication
June 2019
Developments and challenges ahead
News
Φεβρουάριος 2019
News
Νοέμβριος 2018
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2100: employment premium for IVET graduates (over low-educated)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Figure 1: IVET students as % of all upper secondary students 2017
Indicator 1010: IVET students as a percentage of all upper secondary students
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3010: early leavers from education and training
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1030: employees participating in CVT courses
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2050: STEM graduates from upper secondary IVET
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2080: employment rate for 20-34 year-old IVET graduates
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3070: projected employment of those with medium/high-level qualifications (as a percentage of total employment)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1100: low-educated adults in lifelong learning
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1130: job-related non-formal education and training

Σελίδες