Είστε εδώ

Εγγραφή στο Statistics

Statistics

Displaying results 1 - 24 out of 251

Σελίδες

Publication
June 2019
Developments and challenges ahead
News
Φεβρουάριος 2019
News
Νοέμβριος 2018
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1060: enterprises providing training
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2080: employment rate for 20-34 year-old IVET graduates
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2010: IVET public expenditure (% of GDP)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3045: Employment rate of recent graduates
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1075: employees of small firms participating in CVT courses
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2100: employment premium for IVET graduates (over low-educated)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2030: enterprise expenditure on CVT courses as share of total labour cost
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3060: employment rate for 20-64 year-olds
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1020: students in work-based upper secondary IVET
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1090: older adults in lifelong learning
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2120: workers with skills matched to their duties
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2050: STEM graduates from upper secondary IVET
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3070: projected employment of those with medium/high-level qualifications (as a percentage of total employment)

Σελίδες