Είστε εδώ

Εγγραφή στο Statistics

Statistics

Displaying results 1 - 24 out of 251

Σελίδες

Publication
June 2019
Developments and challenges ahead
News
Φεβρουάριος 2019
News
Νοέμβριος 2018
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1050: adults in education and training (lifelong learning indicator)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1075: employees of small firms participating in CVT courses
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Figure 1: IVET students as % of all upper secondary students 2017
Indicator 1010: IVET students as a percentage of all upper secondary students
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3030: NEET rate for 18-24 year-olds
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1030: employees participating in CVT courses
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3050: adults with lower level education attainment
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2050: STEM graduates from upper secondary IVET
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2100: employment premium for IVET graduates (over low-educated)
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 2080: employment rate for 20-34 year-old IVET graduates
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 3010: early leavers from education and training
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1100: low-educated adults in lifelong learning
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1130: job-related non-formal education and training
Statistics and graphs
Φεβρουάριος 2018
Indicator 1060: enterprises providing training

Σελίδες