Είστε εδώ

Εγγραφή στο Qualification

Qualification

Displaying results 217 - 240 out of 275

Σελίδες

News
Νοέμβριος 2009
News
Νοέμβριος 2009
News
Νοέμβριος 2009
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/JB-SPEV/Qualifications_EQF_level_5/001/12
Συμβάν
Νοέμβριος 2011
Joint workshop Cedefop-European Parliament
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/SPEV/AssessingLearningOutcomes/018/10
Συμβάν
Σεπτέμβριος 2004
European Symposium
Συμβάν
Ιούνιος 2009
IAEVG International Conference 2009
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/JB–SPEV/LearningOutcomes/004/13
Συμβάν
Φεβρουάριος 2006
Credit and Qualifications Framework for Wales

Σελίδες