Είστε εδώ

Εγγραφή στο Qualification

Qualification

Displaying results 217 - 240 out of 270

Σελίδες

News
Νοέμβριος 2009
Future skill needs in Europe – Focus on 2020
News
Νοέμβριος 2009
Briefing note
Συμβάν
Σεπτέμβριος 2004
European Symposium
Συμβάν
Σεπτέμβριος 2007
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/TSK-JB/SectoralQualifications/005/08
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/JB-EVGAR/2016-Validation-Inventory/014/14
Publication
July 2012
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/LZAH-JB/GoverningOccupationsProfessions/002/11
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/JB-IPS/Cooperation Labour market-VET/007/2011
Συμβάν
Σεπτέμβριος 2005
European Qualifications Framework Conference
Συμβάν
Νοέμβριος 2006

Σελίδες