Είστε εδώ

Εγγραφή στο Labour market

Labour market

Displaying results 361 - 384 out of 396

Σελίδες

Publication
January 2011
Blip or long-term trend?
Publication
September 2008
Future skill needs in Europe – Focus on 2020
Publication
July 2008
(Key findings)
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/JB-IPS/Cooperation Labour market-VET/007/2011
Δημόσιες συμβάσεις
AO/RPA/ALSTI-MSERA/Labour Market Outcomes of VET/008/10
Συμβάν
Φεβρουάριος 2013
Δημόσιες συμβάσεις
AO/AREA/ARANI/Sectoral Based Anticipatory System/017/11
Publication
January 2003
A comparative study of five European countries - France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom - with special reference to the United States
Συμβάν
Ιούνιος 2006
Players, goals and strategies in enhancing the attractiveness of European universities
Publication
November 2008
The decline in vocational education and training students and graduates
Συμβάν
Μάρτιος 2011
Publication
December 2009
Fourth research report
Συμβάν
Μάιος 2006
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/LZAH-JB/RegulatingLabourMarkets/006/10
Συμβάν
Μάρτιος 2006
International Seminar
Συμβάν
Οκτώβριος 2009
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/ARANI-LSALVA/LowSkilled/005/14

Σελίδες