Είστε εδώ

Εγγραφή στο EQF

EQF

Displaying results 145 - 168 out of 183

Σελίδες

Συμβάν
Νοέμβριος 2011
Joint workshop Cedefop-European Parliament
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/TSK-JB/SectoralQualifications/010/08
Συμβάν
Μάρτιος 2011
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/SPEV/AssessingLearningOutcomes/018/10
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/IPS/Teaching methods in VET/015/2012
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/LZAH-JB/GoverningOccupationsProfessions/002/11
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/ILEMO-PTH/Europass-ECVET-EQF/007/09
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/TB/Quality Approaches/019/2012
Συμβάν
Νοέμβριος 2009

Σελίδες